Рэй Харрл Эллисон (Rhea Hurrle Allison, она же Rhea Woltman)